L’Ajuntament planteja l’aprovació d’un Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT), encaminat cap a la restricció de nous allotjaments turístics a la ciutat. Una norma d’àmbit municipal, que prevaldrà sobre els plans d’usos de cada districte, i que afectarà tant hotels, com albergs, pensions i allotjaments turístics agrupats. La nova legislació preveu determinar tres zones amb diferents nivells de regulació, segons si són més a prop o més lluny del centre.

La primera serà una gran àrea central de la ciutat on no es permetrà en cap cas l’obertura d’allotjaments turístics. És el que la tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Janet Sanz, ha qualificat de “decreixement natural”, és a dir, que quan un establiment tanqui portes tampoc no se’n podrà obrir un altre, i per tant s’espera que les places hoteleres s’hi vagin reduint progressivament.

La segona serà l’anomenada “de creixement zero”, una primera corona més enllà de l’àrea central, on quan tanqui un establiment se’n podrà obrir un altre amb el mateix nombre de places. Aquest àmbit podria incloure els barris de Sants i les Corts o el districte de Sant Martí.

La tercera, aplicable a la resta del territori de la ciutat, és la de “creixement sostingut”, on es podran obrir nous allotjaments sempre que no substitueixin cap edifici amb habitatge existent en data d’1 de juliol de 2015, i sempre que el carrer on es vol construir faci més de vuit metres d’amplada. Aquí hi figuren, d’entrada, la part altra de Gràcia i els districtes d’Horta-Guinardó i Nou Barris.

També s’ha fixat una quarta categoria per a les zones en transformació de Glòries i el 22@, l’entorn de la Sagrera i la Marina de la Zona Franca, que tindran una regulació específica diferenciada de la resta, també encaminada al creixement sostingut.

Congelació de l’oferta d’habitatges d’ús turístic

L’Ajuntament també preveu aplicar la política del creixement zero a tota la ciutat per als habitatges d’ús turístic que funcionen de manera aïllada. El consistori ha demanat que la Generalitat recuperi l’antic règim de llicències municipals i torni el control del cens d’habitatges turístics a la ciutat.

El govern municipal preveu que la normativa afecti totes les noves llicències que puguin presentar-se a partir d’ara, i estudiarà quin efecte pot tenir en les llicències que ja estaven en procés de tramitació.

Propers passos

El govern es reunirà aquest dijous amb els agents turístics per sotmetre les propostes a les consideracions dels principals actors implicats. L’1 de març s’obrirà el projecte al debat ciutadà en el marc de la jornada participativa del Pla d’Actuació Municipal. I el 10 de març podria ser la data d’aprovació inicial del nou pla especial, per tal que ja estigui en vigor abans del 17 de març, quan expira la suspensió temporal de nous allotjaments turístics que actualment està en vigor al barri de Gràcia.