JOAQUIM FORN, primer tinent d'alcalde "Nosaltres busquem arribar a un consens amb tots els partits, intentem ser generosos també per la nostra necessitat, és evident que nosaltres estem en minoria i els necessitem però també per responsabilitat davant de la gent, la gent ens demana que arribem a acords." JORDI MARTÍ, president del Grup Municipal del PSC "Avui els ciutadans amb 130.000 aturats i amb famílies que no arriben a final de mes, amb barraquisme a la ciutat i amb gana a la ciutat, volen que nosaltres ens posem d'acord amb els mínims perquè aquesta ciutat tiri endavant."