Queda per definir exactament quines són les vies urbanes no bàsiques. La comissió ha acordat també augmentar la implantació d’elements físics reductors de la velocitat als carrers que són zona 30. Tots els grups hi han votat a favor.

Menys consens, en canvi, pel que fa a la implantació de la prohibició a les bicicletes de circular per les voreres. A instàncies del Partit Popular s’ha demanat la compareixença del regidor de Mobilitat, Eduard Freixedes, que ha dit que caldrà esperar a la propera Comissió de Seguretat, el mes vinent, que és quan hi ha prevista la presentació del nou Pla de la bicicleta. Un programa que tindrà en compte l’auditoria que s’ha encarregat per establir quin és l’estat i quines mancances presenta el mapa de carrils bici a la ciutat. Segons Freixedes el pla serà un full de partida per intentar arribar a acords amb la resta de forces polítiques i amb els agents socials que estan presents al Pacte per la Mobilitat.

Freixedes ha avançat que l’aposta del govern de traslladar les bicis a la calçada és la manera “d’impulsar definitivament la bicicleta” com un mitjà de transport alternatiu a la ciutat. El regidor de Mobilitat ha explicat també que s’incidirà en els comportaments incívics i ha assenyalat la problemàtica dels turistes que es desplacen en grup amb bicicleta per zones molt transitades com ara el Portal de l’Àngel.