El 13 de juny es publicarà la llista de possibles nous dominis. El barceloní podria formar part d’aquest grup. La Internet Corporation for Assigned Names and Numbers és l’òrgan que atorga els dominis.