ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ, president del Grup Municipal del PP "És un veritable malbaratament de recursos públics i una manca de sentit social que hi hagi a Barcelona residències en favor de la gent gran quan hi ha una llista d'espera de residència pública brutal, que estiguin buides aquestes residències malgrat el seu cost i malgrat que fa 20 mesos per exemple aquesta a Via Favència, a Nou Barris, que les obres van finalitzar-se."

El PP de Barcelona creu que s’estan malbaratant recursos públics construint equipaments que no s’obren, un exemple n’és la residència d’avis de Via Favència però n’hi ha d’altres. En el cas d’aquest equipament, que ha costat 11 milions d’euros, Alberto Fernández Díaz diu que el govern català va computar aquesta inversió dins del préstec que l’Ajuntament va fer a la Generalitat perquè invertís en la fallida Spanair. Un préstec de 25 milions d’euros que la Generalitat es va comprometre a tornar amb equipaments.