El president del Grup Municipal del PP, Alberto Fernández Díaz, demana posar fi a les traves administratives que impedeixen o dificulten l’activitat emprenedora, i simplificar les normatives amb la posada en marxa d’aquest expedient únic. Fernández Díaz insisteix que l’Ajuntament no pot ser un obstacle per a aquelles persones que volen emprendre activitats econòmiques a la ciutat.

Per altra banda, el regidor popular Javier Mulleras destaca la importància de crear la figura del responsable municipal de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa perquè es responsabilitzi que tota la documentació requerida a l’emprenedor o empresari en el mínim temps i en la forma exigida. Mulleras també ha destacat que la disparitat de normatives municipals, amb diferents responsables i àrees, són un obstacle per a les iniciatives emprenedores a Barcelona.