L’Ajuntament vol promoure la incorporació de dones al cos de Bombers i obrirà 80 noves places del servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament.

El consistori també vol aplicar la visió de gènere al cos de Bombers de Barcelona i alhora “donar resposta a un nou model del cos”, segons ha explicat el regidor de Presidència, Eloi Badia. És per això que les bases de la convocatòria inclouran novetats relacionades amb les funcions que aquests professionals desenvolupen de forma més recent, especialment en l’àmbit de la prevenció.

Una de les grans novetats és la desaparició dels requisits d’alçada per incorporar-se als Bombers. “Conceptes anacrònics”, com considera el comissionat de seguretat, Amadeu Recasens, que també ha volgut destacar la necessitat que els membres d’aquest cos tinguin coneixements professionals sanitaris.

Només un 1 % dels bombers són dones

El percentatge de dones bomberes a Barcelona és molt baix. Només l’1 % de les professionals són dones i és per això que, des del cos, fan una crida a què es presentin. El director dels Bombers de Barcelona, Sebastià Massagué, explica que “l’estereotip del bomber ha canviat” i volen fer aquesta sortida professional “atractiva” també per a les dones.

Una altra de les novetats en aquesta convocatòria de places és l’aplicació del pla de gènere de l’Ajuntament, que en cas d’empat final entre dos o diversos candidats, es resoldrà a favor de la persona amb el gènere menys representat. En aquest cas, les dones.

Nous mèrits en la fase de concurs

En aquestes proves d’accés als bombers s’incorpora la prova d’oficis de l’àmbit sanitari i es modifica la prova d’aptitud física, incorporant exercicis de dominades i d’arrossegament de maniquí, vinculades al dia a dia dels bombers. També es mantindran la “course navette”, el circuit d’agilitat i el circuit de piscina i desapareixen les proves de pressió sobre banc i de salt horitzontal. Les titulacions físiques en activitats físiques i esportives s’avaluaran com a mèrit.