Aquesta iniciativa vol garantir el manteniment del litoral i donar una empenta al seu desenvolupament. Des del punt de vista mediambiental el que proposen és garantir la qualitat de les aigües marines adequant les infraestructures de qualitat de sanejament i evacuació. D’aquesta manera podran recuperar els fons marins i la biodiversitat. Volen ampliar i mantenir la recuperació d’espais naturals en el litoral.

També proposen millores de mobilitat per facilitar l’accés al litoral des de tots els nuclis de la població. El seu objectiu és eliminar barreres físiques  i implementar passeigs per vianants, carrils bicis i ampliar el transport públic.

Per altra banda, volen integrar els ports esportius de manera que siguin més accessibles per tots els ciutadans  i potenciar els esports nàutics i les activitats aquàtiques per als residents de l’àrea metropolitana. Segons Ciutadans, el pla servirà per avaluar l’impacte del turisme a la ciutat i ajudaria a dissenyar mecanismes per una gestió ordenada.