Ciutat Vella estrena les primeres papereres d’autocompactació, que permeten augmentar fins a cinc vegades el volum de recollida de residus d’una paperera estàndard. Aquesta setmana se’n col·locaran les 10 unitats, que serviran per fer una prova pilot. El canvi forma part del Pla endreça i, si funciona el model, s’estendrà a altres punts de la ciutat.

Sostenibles, intel·ligents i amb gran capacitat

Les papareres d’autocompactació permeten fer un salt tecnològic i canviar la gestió dels residus. En primer lloc, perquè tenen una gran capacitat que multiplica fins a cinc vegades el volum de recollida, però també perquè disposen d’un sistema d’avís quan la paperera està gairebé plena. A banda, també utilitzen una aplicació que permet que es connecti a la plataforma de gestió dels serveis de neteja.

Un altre avantatge és que permeten el buidatge manual però també el mecànic amb el camió, per la qual cosa permet flexibilitzar el servei.

papereres autocompactació Ciutat Vella

També són sostenibles per un doble motiu. D’una banda, perquè com que tenen més capacitat redueixen la freqüència de recollida i, per tant, la mobilització de vehicles. De l’altra, perquè funcionen amb energia solar gràcies a una placa fotovoltaica que tenen a la tapa.

Disseny hermètic per evitar la propagació d’olors

El disseny també té avantatges perquè són papereres hermètiques. Això evita que els animals hi puguin furgar i que es propaguin pudors. A banda, tenen una vida útil de més de 10 anys.

A Barcelona ara es posen a prova, però aquest model de papereres d’autocompactació ja s’utilitza a altres ciutats com Nova York, Boston, París, Dublín o Madrid.

A les places i carrers més multitudinaris

Aquestes papereres són especialment útils per zones o espais amb molts usos, precisament perquè tenen més capacitat. Per això, les unitats es col·loquen a carrers i places amb gran afluència de persones.

Per això, s’han triat punts com la Rambla —que tindrà dues unitats al tram final i dues més a tocar de la plaça de Catalunya—, l’avinguda de la Catedral; la plaça de Vicenç Martorell amb Ramalleres; la plaça del Mar; la plaça de Sant Miquel; la plaça Comercial i el carrer de Valldonzella amb Joaquín Costa.