Els casals de barri són entitats de caràcter popular que actuen en un barri en concret. Tenen finalitats culturals i recreatives similars als centres cívics, però són creats per iniciativa veïnal i, majoritàriament, gestionats per associacions del propi barri.

Aquests dies, la xarxa de casals de barri de Barcelona ha començat a treballar amb l’Ajuntament per fer un pla estratègic que tindrà un doble objectiu: millorar els casals a partir dels dèficits detectats i desenvolupar el concepte de proximitat, que és el que dóna sentit a aquests equipaments.

Com a primera fase d’aquest pla s’han fet visites, entrevistes i reunions als 30 casals de barri que hi ha a la ciutat i als seus responsables. Un cop vista la situació actual dels casals, s’han intercanviat impressions i punts de vista amb els responsables dels casals, sobre el que són aquests equipaments i s’ha consensuat la planificació de les fases de treball. El pla està previst que estigui acabat a finals d’any.