Trias creu que l’Ajuntament pot intervenir de moltes maneres per preservar els establiments emblemàtics, protegint-ne les façanes i el mobiliari interior. Ha admès, però, que “el més complicat” és protegir l’activitat que s’ha estat desenvolupant al local i que ha contribuït a fer del lloc un espai singular. “La LAU [Llei d’arrendaments urbans] ens ho està posant difícil, i hem de posar-hi seny i trobar el punt just”, ha afegit, i per això assegura que plantejaran l’opció de suspendre llicències d’obres com a mesura preventiva. Trias ha posat l’exemple de Joguines Monforte, que tanca perquè no hi ha successió i, segons ell, “no té sentit posar-hi una botiga de joguines com la que hi havia”. Altres fórmules, que han permès la supervivència de la Cereria Subirà i el Bar Marsella, ja s’estan aplicant quan l’immoble és de propietat municipal. Trias ha recordat, no obstant això, que l’Ajuntament no pot “quedar-se totes les botigues”, i menys, després de 32 anys en què ha estat manant l’oposició, i “no ha fet res”.

En casos com el passeig de Gràcia, ha reconegut també que “en si no és dolent” que s’ompli de grans marques, perquè “creen llocs de treball” i es disposa igualment d’altres eixos amb comerç tradicional que estan molt vius. En tot cas, Trias reconeix que “s’està obrint un meló d’interessos molt contraposats i l’Ajuntament no pot fer res il·legal, ha de fer les coses ben fetes”.