L’Ajuntament de Barcelona va aprovar al darrer plenari del 2018 el Reglament per a l’equitat de gènere, de compliment obligat, i que ha de garantir la igualtat efectiva entre dones i homes tant a l’Administració com a les empreses privades que optin a concursos o ajuts i subvencions públiques. Segons Laura Pérez, regidora de Feminismes i LGTBI, la ciutat ja és pionera en polítiques feministes i es tracta de “blindar els avenços aconseguits fins avui davant dels canvis de govern”. El consistori preveu incrementar fins a l’1 % el pressupost directe per a les polítiques d’igualtat en el termini de quatre anys. Actualment aquest és d’un 0,4 %.

Igualtat de gènere en l’àmbit municipal

El nou Reglament regirà les polítiques municipals i en aquest sentit el consistori es dotarà, entre d’altres, d’una nova àrea de feminismes dins del Departament d’Economia. A banda, l’Ajuntament recollirà, disgregarà i analitzarà les dades dels ciutadans per sexes per tal de fer polítiques més equitatives. La normativa haurà d’assegurar la paritat als òrgans col·legiats, càrrecs de lliure designació, personal eventual (especialment assessors i comissionats) i de tot tipus de jurats. Finalment, també es farà una enquesta anual sobre violència masclista de ciutat, centrada en districtes i barris. En matèria d’urbanisme, la perspectiva de gènere haurà d’integrar els nous planejaments o els que calgui revisar.

Pla d’igualtat obligatori per a les empreses privades

En l’àmbit privat, les empreses o entitats externes que es presentin a concursos municipals o que vulguin optar a ajuts i subvencions estaran obligades a tenir un pla d’igualtat i contra l’assetjament sexual. Tot i que les empreses de menys de 250 treballadors no estan obligades a complir aquesta normativa, segons Laura Pérez ” tindran un plus alhora d’optar a un contracte amb l’Ajuntament”.