Segons el consistori, el nou reglament permetrà avançar cap a l’equitat de gènere, perquè permetrà garantir que tot l’Ajuntament assumeixi com a norma la responsabilitat per a una igualtat real entre homes i dones. L’objectiu és aplicar les normes vigents (tant en l’àmbit nacional com en l’internacional) que existeixen en aquest àmbit. Especialment aquelles que fan referència a la contractació pública, la bretxa salarial, el repartiment dels pressupostos i la participació política de les dones. A més, s’inclourà la perspectiva de gènere en tots els documents normatius en àmbits, com per exemple la cultura, els esports, la seguretat o l’habitatge.

Un procés participatiu

El procés d’elaboració comptarà amb la participació d‘entitats i associacions feministes de la ciutat, dones juristes i jutgesses, professorat i amb la comissió de treball per a la Igualtat de gènere del Col·legi d’Advocats de Barcelona. De fet, el 18 de juny es va fer la primera reunió de treball amb membres del plenari que formen part del Consell de Dones de Barcelona, el Consell de Ciutat i el Consell LGTBI. La propera reunió s’ha programat per a aquest dijous, 5 de juliol. A banda, el 9 de juliol s’obrirà un procés participatiu virtual, a través del web Decidim.Barcelona, en què hi podran dir la seva tots els ciutadans. Durant el mes d’octubre es farà la recollida d’aquestes propostes. L’Ajuntament vol tenir enllestit el reglament abans d’acabar l’any. Un cop s’aprovi en comissió, el Plenari hi haurà de donar el vistiplau.

A principis del mandat, el govern va posar en marxa un departament per a la transversalitat de gènere, que perseguia el mateix objectiu que ara es vol ampliar amb el nou reglament. Des del 2016, també està vigent el pla de justícia de gènere de l’Ajuntament, que es va crear per reduir les desigualtats entre homes i dones.