Barcelona en Comú es va comprometre a millorar la transparència al consistori i combatre la corrupció a les administracions si aconseguia l’alcaldia. Mig any després de guanyar les eleccions municipals fa un pas endavant per donar compliment a aquest compromís electoral amb la creació de l’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques.

Aquesta nova estructura depèn de la tercera tinença d’alcaldia, capitanejada per Jaume Asens i dedicada a l’àrea de Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència. La seva missió és garantir que es faci una bona praxi en la gestió de l’Administració així com de les empreses municipals, les entitats participades i els districtes. Aquesta oficina vetllarà perquè així sigui realitzant auditories i investigacions puntuals.

Una bústia per denunciar irregularitats

L’Ajuntament també posa a disposició dels ciutadans la Bústia ètica, un espai on els treballadors públics i els ciutadans poden denunciar qualsevol indici d’irregularitat. Fins i tot ho poden fer de manera anònima.

L’oficina disposarà d’un grup de 56 treballadors provinents de l’àmbit públic, formats en els àmbits jurídic i econòmic. També es constitueix un consell assessor de caràcter consultiu format per un màxim de 12 persones referents en la lluita per la transparència, com l’exdiputat de la CUP David Fernàndez. El consistori s’ha compromès a fer informes semestrals i una memòria anual.