ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ, president del Grup Municipal del PP "Que a Barcelona hi hagi una llista d'espera d'un mes demostra una manca de sensibilitat inacceptable envers aquelles persones i famílies que més necessiten i més esperen el suport de l'Ajuntament."

Segons les dades municipals del 2015, el temps mitjà que un ciutadà ha d’esperar fins a rebre la primera atenció dels serveis socials és de 31,39 dies. Aquesta és la mitjana de Barcelona, ja que les dades segmentades per barris posen de manifest que hi ha zones de la ciutat on l’espera és encara més llarga.

Per exemple, hi ha sis centres de serveis socials que superen els 45 dies: el del Clot i el Camp de l’Arpa (45,24); el de Sant Martí i la Verneda (47,26); el del Carmel (47,53); el del Guinardó (52,89); el de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona (56,25) i el de la Vall d’Hebron (56,75).

Per això, Alberto Fernández Díaz considera que aquesta situació genera “desesperació” entre les famílies sol·licitants. A més a més, assegura que és una mostra de la “manca de sensibilitat inacceptable” del govern municipal ja que, recorda, el temps mitjà de la primera visita als serveis socials és de 30 minuts.

El consistori, per la seva banda, defensa que les xifres analitzades són del 2015, just quan es va formar el govern municipal actual, encapçalat per Barcelona en Comú. Assegura que des de llavors s’ha reforçat el personal, i s’ha reduït el temps d’espera mitjà l’any 2016. L’Ajuntament justifica que la millora no sigui més gran perquè, al mateix temps, també s’ha augmentat el ventall de situacions que atenen els serveis socials, com per exemple els casos de pobresa energètica. Per últim, ha remarcat que en les situacions d’emergència no hi ha llista d’espera i que en aquests casos l’atenció és immediata.