Durant la primera meitat del 2017, l’Ajuntament incorporarà 400 nous treballadors municipals dins del marc del Pla de Recursos Humans 2015-2019; fins aleshores està previst que s’incloguin 1.900 professionals al consistori, tant a través d’oferta pública com a les borses de treball. Segons fonts municipals, les 400 incorporacions permetran cobrir el 50 % de baixes, jubilacions i necessitats funcionals.

L’àrea de Drets Socials serà la que en sortirà més beneficiada: un total de 260 treballadors es destinaran a donar resposta a l’increment de demanda dels serveis socials, que l’Ajuntament situa entre el 10 % i el 30 % en els darrers anys. En concret, es reforçaran els equips d’atenció a la infància i l’adolescència, els centres de serveis socials, i els centres per a persones amb discapacitats. El segon gran volum de treballadors (150) es derivaran als districtes per reforçar els serveis de llicències i d’inspecció.