“Partim de la base que no existeix cap mecanisme que sigui una solució global contra les males pràctiques o la corrupció, sinó que hem d’establir múltiples eines” ha afirmat durant la presentació de les jornades la regidora de Participació de l’Ajuntament, Gala Pin, per a qui la rendició de comptes també “ens ha de permetre establir un diàleg i un pont de comunicació permanent entre els funcionaris la ciutadania”.

El nou espai està estructurat en quatre grans eixos: els plans estratègics municipals i els processos participatius, la situació econòmica i pressupostària, els serveis i la gestió pública i la gestió ètica i el bon govern. Tot plegat, ha dit la regidora, amb la voluntat de prevenir les males pràctiques però també de ser més eficients, estar a l’altura dels reptes actuals i donar més protagonisme a la ciutadania.

Modernitzar les institucions

Recuperar la confiança dels ciutadans en les administracions públiques també implica, segons Gala Pin, modernitzar les institucions  tecnològicament i digitalment per tal de facilitar la transparència. En termes similars, el gerent de Recursos del consistori i director de l’Oficina de Transparència municipal, Joan Llinares, considera que cal modificar algunes “cultures antigues que dominen els procediments i la manera d’articular les administracions de cara als ciutadans”.

Més mecanismes de prevenció

Pel director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, per garantir la integritat i les bones pràctiques institucionals, cal un codi ètic però també que el personal se’l faci seu i tingui un comportament ètic i eficient. En aquest sentit, ha destacat la importància d’establir mecanismes de prevenció i canals interns que garanteixin que es pugui alertar d’un mal comportament d’un company sense represàlies i respectant l’anonimat.

Les Jornades sobre Transparència i Bon Govern s’allargaran fins dimarts al migdia i estan organitzades per l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de l’Oficina Antifrau de Catalunya i el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB.