L’Ajuntament de Barcelona ha detectat 269 incompliments en el servei que presten les empreses adjudicatàries de contracte de neteja de la ciutat. Davant d’això, el consistori els reclama 294.800 euros, a falta de resoldre les al·legacions que s’han presentat. Aquestes irregularitats s’han produït durant els mesos de juliol i agost, en els quals s’han fet 3.500 inspeccions (el triple de les que es feien fins ara) per assegurar el correcte funcionament del servei.

El consistori ja va anunciar a principis de juliol que triplicaria les inspeccions i demanava a les empreses adjudicatàries “la màxima excel·lència” per millorar la neteja de la ciutat, la segona preocupació dels barcelonins segons el darrer baròmetre municipal.

Menys incompliments a finals d’estiu

En total s’han detectat 148 incompliments al juliol i només 22 a l’agost, cosa que l’Ajuntament interpreta com una millora en la qualitat del servei fruit de la tasca inspectora. “Això vol dir que el missatge ha calat i s’ha traduït en un millor servei de les empreses”, ha dit Laia Bonet, tinenta d’alcalde de Barcelona. El consistori ha presentat les dades dins del balanç del Pla endreça que s’ha dut a terme a l’estiu per millorar l’espai públic de la ciutat.

Més de 12.000 contenidors inspeccionats

Del total d’incompliments, 170 fan referència a la prestació del servei de neteja. D’aquestes el 25 % són per equips no trobats, el 30 % per canvis en el tractament de neteja, i el 35 % per falta de treballadors. A banda, també s’han inspeccionat 12.263 contenidors de tota la ciutat, i en 99 casos, és a dir, en només un 0,7 % s’han detectat incompliments per contenidors desbordats.

El doble d’inspeccions als comerços

També s’han incrementat les inspeccions als comerços per controlar la gestió dels residus. De fet, s’han fet el doble d’inspeccions que l’any passat, 242, i s’han visualitzat 956 establiments. En total, s’han detectat 114 casos d’incompliments, sobretot per desbordaments de contenidors i s’han fet 174 propostes de sanció (un 18 % del total d’inspeccions). De fet, s’ha detectat que els comerços són els principals causants que els contenidors estiguin saturats en alguns moments.