El govern municipal vol augmentar la protecció d’edificis i de parcel·les als barris del Clot i del Camp de l’Arpa i per això ha enllestit una proposta de modificació del Pla General Metropolità. L’objectiu és que s’aprovi de forma inicial a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge. Amb això, l’executiu vol conservar la singularitat i el caràcter d’aquests dos barris de Sant Martí, les seves traces històriques i el seu paisatge urbà i facilitar la construcció d’habitatge públic. Amb la modificació s’augmentaran fins a les 793 les parcel·les protegides, gairebé una de cada tres.

Fins ara, això s’ha garantit amb el Pla de protecció de patrimoni arquitectònic, històric i artístic de Sant Martí, que es va aprovar l’any 2000. El govern, però, considera que cal un document per ampliar-ne la protecció.

El nou catàleg patrimonial i urbanístic

Segons ha informat l’Ajuntament, en la proposta de modificació s’inclouen 13 conjunts patrimonials —per exemple, el conjunt del carrer de Sant Joan de Malta, el del carrer de Rogent, on s’inclou l’edifici del Forn Elias o les casetes del carrer de Trinxant— i 12 elements individuals. Sobre un total de 2.664 parcel·les, en quedarien protegides 793.

Això, a la pràctica, vol dir que —en funció del grau de protecció— qualsevol obra en aquestes parcel·les haurà de respectar la seva identitat tradicional.

Més habitatge públic: fins a 1.500 habitatges

Amb la modificació del PGM es busca augmentar els espais per poder fer habitatge públic als dos barris. Es proposa expropiar diverses parcel·les, que sumen 8.500 metres quadrats, i reservar espais en sòl urbà no consolidat. En total, la previsió a llarg termini és que es podran obtenir entre 1.000 i 1.500 habitatges de protecció. Un d’aquests solars és, per exemple, el que està situat al número 327 del carrer de la Independència.

El consistori també assegura que amb la modificació del PGM s’augmentarà en més de 3.000 metres quadrats el nombre d’espais verds i en 11.000 metres quadrats els espais destinats a equipaments.