El nou pla de patrimoni dels barris del Clot i el Camp de l’Arpa està a punt de ser aprovat inicialment. El consistori està acabant de tancar la modificació del Pla General Metropolità (MPGM) amb què es volen protegir patrimonialment 178 finques i afectar urbanísticament 1.196 parcel·les. L’àrea d’Urbanisme planeja tenir el projecte aprovat a començaments del 2024.

Per l’Associació de Veïns Clot – Camp de l’Arpa, la proposta actual és un pas endavant en el reconeixement del patrimoni dels dos barris, que fins ara tenien 55 edificis protegits, entre els quals la Farinera del Clot o l’edifici de l’Escola Casas.

178 edificis singulars

De les 178 finques protegides, n’hi ha 16 que aconseguiran el nivell C de catalogació com a finques individuals. És el cas de la masia de Can Miralletes, recentment inaugurada com a espai infantil, la casa de Josep Sabadell, situada a l’avinguda Meridiana amb el carrer de la Corunya, o l’edifici de la Cooperativa Antigua, al carrer de Fontova.

Ara bé, també rebran protecció de nivell C 12 conjunts que afecten 160 parcel·les dels carrers de Rogent, Sant Joan de Malta, Clot, Tomàs Padró, alguns punts dels carrers de Mallorca, Trinxant, Còrsega, l’avinguda Meridiana i el Parc del Clot. També es protegiran dues finques amb el nivell D, com a Béns d’Interès Documental.

La catalogació C és competència absoluta de l’Ajuntament i en cap cas permet l’enderroc de la finca, mentre que la D sí que ho fa, això sí, després de presentar i aprovar un estudi historicoarquitectònic.

Protecció especial per als eixos tradicionals

L’abast de la protecció encara va més enllà. Segons el document de treball facilitat pel consistori als veïns en l’última comissió de seguiment, hi haurà un “tractament especial” per a les parcel·les situades en eixos i ambients tradicionals on s’hauran de complir determinats criteris estètics i compositius.

Per l’Ajuntament, són eixos tradicionals els carrers de Freser, Rogent, Sèquia Comtal, Clot i Sant Joan de Malta, i ambients tradicionals els passatges de Rou i Catalunya i els carrers dels Enamorats, Coll i Vehí, Nació, Eterna Memòria, Muntanya, Xifré, Ruiz de Padrón i Besalú, entre d’altres.

Pels veïns, un pas endavant en la conservació de la memòria

Des de l’Associació de Veïns Clot – Camp de l’Arpa, Miquel Catasús destaca que el document de treball inclogui la preservació de la fesomia dels principals eixos dels barris, com s’havia demanat reiteradament al consistori.

Catasús reconeix, però, que, tot i que ser un avenç important respecte de propostes de protecció anteriors de l’Ajuntament, el document podria ser més estricte i no descarta que s’hi puguin fer al·legacions un cop presentat el projecte.

La prioritat, que no caduqui la suspensió de llicències

Tot i això, la prioritat ara per ara és, segons Catasús, aprovar el pla abans que no acabi la suspensió de llicències que el consistori va aprovar l’abril del 2022 per evitar que s’enderroquessin més finques mentre es redactava el pla de patrimoni, que finalitza el març del 2024.

El pla de patrimoni no tindrà cap element protegit amb el nivell A (Bé Cultural d’Interès Nacional), que decideix la Generalitat, ni de nivell B (Bé Cultural d’interès Local), que determina l’Ajuntament i ratifica la Generalitat.