Els exiliats monàrquics de la Revolució Francesa van ser els primers en anomenar “terrorisme” a les accions repressores del govern revolucionari de Robespierre dels anys 1793-1794. L’Àngel Casals ens explica quan es defineix per primer cop aquest terme i com el terrorisme es converteix en una eina política.