L’art, sobretot si és públic i està situat en un context urbà i pel fet que arriba a un públic massiu, també pot convertir-se en un potent catalitzador de reflexió i debat. Aquest és l’objectiu de “Good Fences Make Good Neighbors”, un projecte de l’organització sense ànim de lucre “Public Art Fund” encarregat a l’artista Ai Weiwei. En Joan Francesc Ainaud ens ho explica.