Qui era Giussepe Mazzini? Com ha evolucionat la defensa de la privacitat al llarg dels anys? Des de quan es controla la població? L’Àngel casal ens explica quan s’obre el debat polític sobre la intimitat i els límits del seu control per part de l’estat.