Les protestes dels Armilles Grogues a França han obligat el president francès Emmanuel Macron a rectificar i a cedir en diverses peticions. L’origen de les protestes, i la causa principal, va ser la demanda contra l’apujada del preu dels carburants. Aquest increment del preu, dirigit inicialment a lluitar contra la contaminació, afectava directament milions de persones que depenen del cotxe per manca d’alternatives de transport.

Però aquest error estratègic no amaga el problema de fons, la dependència del petroli, un problema que afecta tot el planeta. Es calcula que un terç de tota l’energia consumida al món prové del petroli, i a Espanya arriba a la meitat. Però el petroli s’acaba: es calcula que el pic de producció de petroli va arribar al seu màxim el 2005 i des d’aleshores decreix lentament. Conversem amb Antonio Turiel, físic i matemàtic, investigador del CSIC expert en petroli.