Trànsit s’ha disculpat pels perjudicis ocasionats als ciutadans que hagin estat expedientats i ha recordat que poden presentar esmenes a través d’aquest web del Servei Català de Trànsit, des del qual es pot presentar un recurs o bé omplir aquest formulari per acreditar que s’ha passat la Inspecció Tècnica de Vehicles. Del total de 19.348 expedients iniciats per no tenir la ITV, se n’han arxivat 522 per errors en la denúncia. Hores d’ara hi ha 765 recursos presentats (4%), pel que el nombre total de sancions incorrectes podria augmentar. Tot i això, la campanya ha detectat 2.238 vehicles (11,6%) que han estat caçats circulant sense tenir la inspecció tècnica en regla.

La mesura va entrar en funcionament l’1 de novembre acompanyada de la instal·lació de 19 lectors de matrícules nous i un de mòbil. L’objectiu era conscienciar els conductors de la importància de mantenir el vehicle en bon estat, i les sancions eren de 200 euros si no s’havia superat la revisió i de 500 si la inspecció era negativa.