En la Barcelona de 2018 s'anirà molt menys en cotxe del que s'hi va avui. És l'horitzó que dibuixa l'Ajuntament en el nou Pla de mobilitat urbana que preveu que el transport públic, la bicicleta i l'anar a peu guanyin cada vegada més pes. Actualment, el vehicle privat suposa pràcticament el 27% dels desplaçaments diaris que es fan a la ciutat. De cara a 2018, el canvi més significatiu l'ha de viure el cotxe. Mentre que en la resta de mitjans se'n vol apujar l'ús, l'Ajuntament preveu que el del cotxe baixi en cinc punts. I perquè així sigui s'actuarà, per exemple, en l'aparcament. Es vol que fer-ho en superfície sigui més car que no en un pàrquing per reduir el trànsit dels que busquen lloc per aparcar. A més, s'eliminaran les places de motos en voreres de quatre metres i es guanyarà més espai per als vianants. Mesures que ataquen el cotxe tot i que el govern no ho veu així. EDUARD FREIXEDES, regidor de Mobilitat "L'objectiu en cap cas no és reduir la utilització del vehicle privat. Però per aconseguir els objectius del PMU ens surt que ha d'haver-hi un transvasament de persones que es mouen en vehicles motoritzats, ho han de fer amb altres instruments." Com per exemple, el bus. Se'l vol fer més atractiu amb més línies de la nova xarxa ortogonal i, alhora, reduir el temps d'espera dels 12 minuts actuals a la meitat. També es fomentarà la bicicleta. Es vol connectar la xarxa de carrils bici i crear nous carrils zona 30 en vies molt transitades perquè hi puguin circular també les bicicletes. El Pla de mobilitat es fixa, a més, en la distribució de mercaderies amb l'objectiu de reduir els vehicles pesants en determinats carrers. Per això es promourà el repartiment amb sistemes més lleugers, com els tricicles, per rebaixar el soroll i la congestió de trànsit. I tot plegat per complir amb els paràmetres de contaminació que exigeix la Unió Europea.

El Pacte per la Mobilitat fixa les accions estratègiques que cal fer per assolir resultats tangibles de cara a 2018, just quan es compliran 20 anys de la posada en marxa del projecte. Els grans objectius persegueixen una mobilitat més segura, sostenible, equitativa i eficient. Per tal d’acomplir-los, s’han determinat un total de 67 actuacions específiques.

Un 20% menys d’accidents i reduir la contaminació

Un dels objectius del pla és incrementar la seguretat viària i reduir la xifra de morts i ferits greus en els propers quatre anys. Dels 30 morts i 249 ferits greus de 2012, el consistori vol que el 2018 aquestes xifres disminueixin almenys un 20%. Pel que fa a la sostenibilitat, es pretén que les set estacions que mesuren els nivells de diòxid de nitrògen (NO2) i partícules en suspensió (PM10) a l’aire de Barcelona compleixin els paràmetres de la Unió Europea, uns valors que actualment només compleixen tres de les set estacions de la ciutat.

Pel que fa al transport públic, es pretén que el 2018 tots els ciutadans tinguin una parada d’autobús a menys de 250 metres de casa -un fet que ara ja es compleix- i que la freqüència mitjana de pas baixi dels 12 minuts actuals als sis. El Pacte per la Mobilitat treballa amb altres variables, com el no-empitjorament dels indicadors de trànsit, com ara la velocitat mitjana en la xarxa bàsica, l’índex de saturació respecte a l’actual o les millores que es puguin introduir als vehicles durant els propers quatre anys. També disposa del projecte de cinc grans superilles, que suposarà una millora de l’espai dedicat al vianant i la restricció de pas per als vehicles privats a l’interior d’aquestes.

Es calcula que la posada en marxa de les superilles farà disminuir l’ús del vehicle privat en 2,6 punts. L’Ajuntament té una reducció de 0,3 punts extres gràcies a la implantació definitiva de la nova xarxa ortogonal d’autobús. I confien que la nova gestió dels aparcaments farà disminuir la presència de vehicles 2,7 punts més. Amb tots aquests indicadors a la mà, l’Ajuntament es planteja reduir l’ús del vehicle privat del 26,66% el 2011 al 21,06% el 2018, una reducció de 5,6 punts.

Un any i mig de reunions

Les xifres que es presenten són fruit d’un procés participatiu que va començar el 30 d’octubre de 2012, amb la presentació dels objectius, la diagnosi i els escenaris. Durant el primer trimestre de 2013 es van agrupar els participants en espais segons modes de transport i el 2 de juliol de 2013 es va celebrar un nou plenari amb prop de 80 participants.