Tres vagons d’un mateix metro de la Línia 1 contenen amiant. Es troba als baixos del vehicle. En algunes parts hi ha una pintura bituminosa i rugosa que s’utilitza per recobrir, aïllar i protegir parts de la superfície. En la composició s’hi ha detectat entre un 5 i un 10 % d’amiant.

TMB assegura que es tracta d’amiant no friable, és a dir, barrejat amb altres substàncies. Segons l’empresa, si no es manipula i es manté en bon estat representa menys perill per a la salut. El responsable de Seguretat, Salut i Benestar Laboral de TMB, Miquel Mida, ha volgut tranquil·litzar els ànims. “No genera cap risc ni per al passatge ni per a ningú”, ha afirmat.

Per això el comboi continua en circulació. Transports Metropolitans de Barcelona ha col·locat uns rètols informatius als baixos dels tres vagons afectats. Estan dirigits als treballadors de manteniment i a les persones que puguin tenir accés a la part inferior dels combois. En els cartells, es prohibeix fer “qualsevol activitat que pugui erosionar la pintura”.

Cartell col·locat als baixos dels tres vagons amb amiant

Pel comitè d’empresa la mesura és insuficient. Recorden que a Madrid també han trobat amiant en la pintura d’alguns vagons construïts pel mateix fabricant que els de TMB. Destaquen que a la capital espanyola han retirat de la circulació els vagons afectats i consideren que a Barcelona caldria fer el mateix.

Precaucions per als treballadors de manteniment

Les úniques persones, segons TMB, que poden patir algun risc són els treballadors de manteniment. Per això, en la reunió mantinguda entre sindicats i empresa aquest dimecres a la tarda s’ha acordat que es facin anàlisis mèdiques als qui hagin pogut tenir contacte amb la pintura que conté amiant, tant si estan en actiu com si no. “Hi ha molta gent jubilada o prejubilada, gent que fa molts anys que treballa amb aquests trens que ara serà afectada i a qui s’aplicarà el protocol per contaminació d’amiant”, explica el president del comitè d’empresa, Aitor García.

Anàlisi de vagons

TMB està analitzant tots els vagons de les línies 1 i 3, les que tenen més probabilitats d’estar afectades per l’època de construcció dels combois. Ens els propers dies comprovaran també la resta de metros de la flota. El procediment consisteix a agafar mostres de la pintura dels baixos i enviar-les al laboratori. En 48 hores els resultats determinen si hi ha amiant o no. Fins a aquest dimecres, han analitzat 20 vagons, dels quals tres han donat positiu i 17, negatiu en les anàlisis.