La rehabilitació d'edificis ja no és només cosa de la façana. Per primera vegada, l'Ajuntament inclourà en la convocatòria anual d'aquestes ajudes una partida específica per a obres de millora a l'interior dels habitatges. Actuacions que volen solucionar problemes quotidians com per exemple: JOSEP MARIA MONTANER, regidor d'Habitatge "El soroll, la manca d'aillament tèrmic, la presència d'humitats o el fet de disposar o no d'un plat de dutxa enlloc d'una banyera. Que tot això repercuteix a la qualitat de vida de les persones. I tot això causa malalties de tot tipus si està mal resolt." Per afavorir l'accés a aquestes ajudes, es tindrà en compte també el nivell de renda amb uns barems socials. En el cas de les famílies amb menys ingressos, les subvencions de l'Ajuntament podran sufragar tot el cost de les obres si no superen els 15.000 euros. Es vol arribar, així, a la població més vulnerable d'alguns barris, que, segons el consistori, no demanava mai ajuts per a la rehabilitació. JANET SANZ, tinenta d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat "No volem que tot això sigui un problema per cap veí i veïna. Al contrari, el que volem és que la rehabilitació sigui una realitat i per això posem tots els instruments." A banda, es mantenen les ajudes per a edificis amb problemes estructurals, per incloure-hi ascensors o per a millores energètiques. També hi haurà un ajut específic per als propietaris de pisos buits que els vulguin rehabilitar per posar-los a lloguer social. Durant aquest mandat, el govern municipal preveu destinar 80 milions d'euros en ajudes a la rehabilitació d'habitatges. 32 més per posar al dia pisos públics i edificis municipals i, a més, 123 milions per a petites actuacions a l'espai públic. Partides que, segons l'executiu, pugen substancialment respecte al mandat anterior.

L’estratègia de rehabilitació 2016-2019 vol millorar les condicions d’habitabilitat, augmentar el parc d’habitatges de lloguer assequible i promoure les energies renovables, l’ocupació i l’economia local, segons ha explicat la tinenta d’alcalde d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz. Es tracta “d’una proposta de la ciutat” que el govern municipal vol treballar amb tot el consistori i en concret amb el PSC. En aquest sentit, Janet Sanz ha presentat l’estratègia acompanyada pel regidor d’Habitatge, Josep Maria Montaner, i pel regidor socialista Daniel Mòdol.

Sanz ha explicat que l’estratègia de rehabilitació volen fer-la amb una visió integral, i amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels veïns i reduir les desigualtats entre els diferents barris. En aquest sentit, l’Ajuntament actuarà sobre edificis residencials, habitatges, edificis municipals i l’espai públic.

Aquest dilluns ja ha estat publicada la convocatòria d’ajudes a la rehabilitació d’habitatges per a 2016, que surt amb un pressupost inicial de 6,7 milions i, per primera vegada, inclou ajudes per rehabilitar i millorar els interiors d’habitatges i s’incorporen barems socials per afavorir l’accés als ajuts a les unitats familiars amb rendes més baixes per tal que puguin millorar les condicions d’habitabilitat. Entre altres mesures, també es valoraran les rehabilitacions en què es facin servir materials de baixa petjada ecològica i es donaran subvencions per a edificis catalogats. L’Ajuntament preveu una dotació per al període 2016-2019 de 80 milions d’euros que permeti arribar a 80.000 habitatges.

També es vol potenciar el paper informatiu de les oficines d’habitatge amb relació als ajuts de rehabilitació. S’oferiran serveis d’orientació i acompanyament per tal que aquelles persones més vulnerables puguin tenir un assessorament a l’hora de millorar les condicions d’habitabilitat de les seves llars a partir de la creació de la figura del tècnic de capçalera.