El carrer d’Aragó té, des de fa uns dies, dos senyals que limiten la velocitat a 30 km/h, un a la confluència amb el passeig de Sant Joan i l’altre a l’altura del carrer de Sícilia. Inicialment, la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, ha explicat en una entrevista al programa ‘El matí de Barcelona’ que aquesta limitació de la velocitat a 30 km/h en aquests trams es deu a la proximitat de dos centres educatius.

Ara bé, l’Ajuntament ha rectificat més tard i ha reconegut que es tracta d’un error i que els dos senyals no havien d’anar al carrer d’Aragó. De fet, el consistori ha detallat que s’havien de col·locar a les mateixes cruïlles però, en concret, al carrer de Sicília i al passeig de Sant Joan, que és on s’ubiquen les escoles esmentades per la regidora. L’Ajuntament ja ha donat l’ordre per reubicar els senyals però, de moment, segueixen instal·lats al carrer d’Aragó.

Altres cruïlles amb senyals mal orientats

Aquesta, però, no és l’única cruïlla de l’Eixample on s’han col·locat senyals que limiten la velocitat a 30 km/h per error. També se’n poden trobar al carrer del Consell de Cent i al de Nàpols. Segons el Consistori, s’han de reorientar cap als carrers transversals. D’aquesta manera, els conductors que hauran de reduir la velocitat són aquells que circulin per Ausiàs March i pel passeig de Sant Joan.

Radars sancionadors

El problema que ha detectat el govern municipal al carrer d’Aragó, és que la majoria de vehicles tampoc no respecten el límit de velocitat de 50 km/h. Per això, la regidora ha confirmat que s’està estudiant col·locar radars sancionadors al carrer d’Aragó.

Un altre dels carrers on l’Ajuntament ja ha confirmat que es col·locaran radars sancionadors és al passeig Marítim i també a la majoria de zones 30. Altres mesures que es volen impulsar per vetllar pel compliment de les zones 30 i perquè els conductors no superin la velocitat màxima permesa són coixins berlinesos a la calçada, passos de vianants elevats i canvis en la regulació semafòrica.