Durant els dies laborals de vaga funcionaran el 66 % del trens de 6 a 9.30 h i de 17 a 20 h. Durant la resta de dia i diumenge, el servei serà el d’un dia festiu, amb un de cada tres trens en circulació. Els trens d’AVE i llarga Ddstància funcionaran al 72 %, i els trens Avant ho faran al 63 %.