Patinet elèctric

L’auge dels patinets als carrers ha evidenciat la necessitat de formació viària dels usuaris, motiu pel qual el RACC posa en marxa un curs en línia amb formació teòrica per aprendre a circular-hi. La formació permet conèixer la normativa vigent respecte als patinets elèctrics i les mesures de seguretat. Un fet rellevant ja que, segons una enquesta de l’entitat, els usuaris desconeixen la meitat d’aspectes bàsics per circular. El curs és gratuït i es pot fer a través de la pàgina web del RACC en castellà i català. Un cop acabat, permet obtenir un certificació que acredita els coneixements.

Desconeixement de les mesures de seguretat i la normativa

Amb aquesta iniciativa, el RACC busca millorar la seguretat viària de les persones que fan servir vehicles de mobilitat personal (VMP) com els patinets, així com conscienciar-los sobre les normes de circulació, que molts desconeixen. De fet, una enquesta realitzada per l’entitat evidencia com els usuaris no saben la meitat dels aspectes bàsics de la normativa. Un 59 % desconeixen que el casc és obligatori i un 24 % no saben que han de dur llums si circulen de nit. Aspectes que queden recollits en aquesta formació estructurada en cinc grans apartats:

  • Com s’han de protegir els usuaris i quins elements de seguretat són necessaris.
  • Per on es pot circular amb patinet.
  • Normes de convivència amb la resta de mitjans de transport.
  • Regles bàsiques de seguretat viària.
  • Consells i recordatoris.
  • Normativa dels patinets elèctrics a Barcelona: per on puc circular?

Els conductors dels vehicles de mobilitat personal, com els patinets elèctrics, podran, de moment, circular sense casc. Tot i que la nova llei de trànsit estableix que és un element obligatori, la mesura encara no entrarà en vigor. A Barcelona, el govern municipal sempre s’ha mostrat favorable a l’obligatorietat del casc per als vehicles de mobilitat personal i, en els darrers anys, ha intensificat les campanyes de control dels patinets davant l’augment del seu ús dins a la ciutat.

L’ús de patinets ha crescut ràpidament en els últims anys, tot i que representen només un 1 % de la mobilitat a Barcelona. Segons xifres del RACC, és l’únic mitjà de transport que va créixer el 2020 en pandèmia. El 83 % dels usuaris de patinet es desplaçaven abans en transport públic.