Fins ara no hi havia una normativa que regulés l’accés d’aquesta mena de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda als transports públics. Cada conductor decidia si hi deixava pujar els usuaris amb mobilitat reduïda amb aquests vehicles. L’Ajuntament, la Generalitat, l’AMB i TMB treballen per establir-ne una regulació. El Codi d’accessibilitat inclourà les condicions d’accés dels escúters al transport públic amb rang legal. Mentrestant, estarà en funcionament la prova pilot.

Hi poden participar totes les persones que tinguin una discapacitat reconeguda legalment i que facin servir escúter. El vehicle haurà de complir els requisits de dimensions, pes, potència i estabilitat que han establert els organismes que hi treballen. Tots aquells que hi participin poden dirigir-se a l’IMPD i recollir-hi els dos documents que acrediten la participació en la prova: una acreditació personalitzada i una placa numerada de color lila que ha d’estar visible al vehicle.

Els escúters podran pujar als autobusos per la porta central, o per la segona en el cas dels articulats, es col·locaran a l’espai reservat per a les cadires de rodes, en sentit contrari a la marxa, recolzats en el respatller, frenats i amb el cinturó de seguretat cordat.