Al final de la jornada, s’han recollit 361 vots en contra de la convocatòria d’aturades durant el Mobile World Congress, 274 a favor i 51 abstencions. També s’ha acordat que fins a l’aprovació del nou conveni col·lectiu, el sistema de votació a les assemblees serà vot secret amb urnes, tal com s’ha fet aquest dimarts, i no a mà alçada.

Segons Pere Ramon, president del Comitè d’Empresa de Metro, la pauta que estan seguint les negociacions del conveni són d’absoluta lentitud. Des de finals del 2015 està en marxa la negociació d’un nou conveni col·lectiu per als treballadors del metro, ja que l’actual s’ha prorrogat en dues ocasions i ja no es pot estendre més. Des de l’estiu de l’any passat els treballadors es reuneixen amb l’empresa dos cops per setmana per dirimir els punts de conflicte del conveni, però, segons explica Pere Ramon, les converses no avancen. Tan sols s’ha arribat a un acord pel que fa a les retribucions dels treballadors amb incapacitat permanent temporal i la reubicació dels que són declarats no aptes per conduir trens.

Els precedents

En l’edició del MWC de l’any passat els treballadors van fer vagues durant dues jornades, la primera de les quals va coincidir amb la inauguració del congrés i va comportar greus problemes de mobilitat i l’enuig de John Hoffman, president del GSMA.