Al tram del carrer de la Selva de Mar entre la Gran Via de les Corts Catalanes i el carrer del Perú, el carril bici obligarà a reduir un carril de circulació per als vehicles. Així, hi haurà un espai d’estacionament a cada costat en semibateria, dos carrils de circulació per a vehicles privats, un per a autobusos i taxis i, a l’extrem Besòs, el carril bici bidireccional. Al tram entre el carrer del Perú i el carrer de Pere IV, que és més estret, es mantenen els dos carrils de circulació existents i el carril bus-taxi, però s’elimina l’espai d’aparcament per als cotxes al cantó Besòs.

Les obres s’allargaran uns dos mesos. Durant aquest temps es preveuen afectacions puntuals a les voreres. També caldrà ajustar els semàfors a la cruïlla de la Gran Via per adaptar el pas dels ciclistes.