En un comunicat, l’entitat veïnal ha explicat que el bloqueig de les negociacions i la consegüent vaga indefinida dels dilluns “causa un impacte molt gran sobre molta gent” i, per això, “les parts litigants no poden obviar que es tracta d’un conflicte que supera els seus interessos i que els obliga a tenir una actitud acurada en defensa d’un bé públic”.

“Creiem que, com a usuaris i ciutadans, tenim dret a tenir una informació transparent dels termes del conflicte. De quins són els punts en litigi, de quins són els efectes dels possibles acords, de quines són les divergències que impedeixen un acord i de quines sortides es poden explorar”, afegeix.

Per això, la FAVB insta a la direcció de TMB i al comitè d’empresa del metro “que facin pública una informació exhaustiva que permeti entendre on estan els esculls i quines són les raons que impedeixen trobar una solució negociada”.