L’entitat ha difós un vídeo de denúncia en què escenifica el perill que suposa per a les persones cegues creuar la nova plataforma única del passeig de Gràcia. Asseguren que el fet que el carril estigui al mateix nivell que la vorera fa que les persones cegues o amb baixa visió es puguin trobar “en situacions perilloses sense saber-ho”. Demanen que es reconsideri la reforma i que s’incorporin marques tàctils al llarg de tot el carril de vehicles per tal que les persones cegues puguin diferenciar la zona de vianants de la de vehicles.En aquest sentit, l’ACIC demana que l’Ajuntament tingui en compte altres experiències pel que fa a la pràctica de la plataforma única “sense canvis de senyalització tàctil i visual amb contrast de colors correcta”. Demana al consistori que reconsideri les marques i tingui en compte “el greu risc que comporta per a aquest col·lectiu”.