El carnet de conduir motos de 125 cc es pot aconseguir, actualment, si es té el carnet tipus B i tres anys d'experiència. Això, però, podria deixar de ser així a partir de finals d'any. Aquesta és una de les 17 propostes que ha presentat avui l'Ajuntament de Barcelona al 21è Fòrum de Seguretat Viària. JOAQUIM FORN, primer tinent d'alcalde "Hi ha un 45% de persones que tenen aquest carnet que han estat víctimes i per tant nosaltres creiem que això s'ha de revisar. Des de que es va implantar el 2004 hi ha hagut una progressió i per tant creiem que com a mínim s'ha de posar un toc d'alerta, s'ha d'estudiar, s'ha de veure si realment la gent que obté per aquesta via el carnet està prou preparada". El consistori també ha presentat altres mesures de sensibilització, prevenció i modificació de la normativa. Es vol augmentar la formació en seguretat viària sobretot en els joves de 16 a 18 anys i també per a les empreses de cara als trajectes dels seus treballadors. També es vol reforçar el nombre controls d'infraccions, alcoholèmia i ITV als motoristes. Des del RACC s'han fet propostes amb l'objectiu de reduir el nombre de morts i ferits a les carreteres i augmentar la conscienciació. Per això, aposten per canviar l'import d'una multa per una formació. LLUÍS PUERTO director tècnic de la Fundació RACC "Davant de la infracció que és la prèvia a l'accident, fer una acció correctora per evitar l'accident, no per recaptar" Barcelona és, avui en dia, la ciutat europea amb el nombre més alt de motos per habitant, amb més de 277mil vehicles d'aquest tipus.

El pla del consistori recull 17 mesures dividides en quatre àmbits: la sensibilització i prevenció, la modificació de la normativa, la correcció i les pautes de comportament i l’anàlisi de la informació. En el marc del pla està previst augmentar la formació en educació viària a les empreses i als joves d’entre 16 i 18 anys. També es vol reforçar el nombre de controls d’infraccions, alcoholèmia i ITV als motoristes. El RACC aposta, a més, per poder canviar les multes per formacions, ja que consideren que així la multa es convertiria en “una acció correctora per evitar l’accident, no per recaptar”.

L’Ajuntament també sol·licitarà a la Direcció General de Trànsit un canvi normatiu ambrelació al carnet B. Concretament, proposarà que no es doni el permís per conduir motocicletes de 125 cc tres anys després d’haver obtingut el carnet de conducció de cotxes de classe B. La proposta del consistori es fonamenta que el 45% dels accidents en moto hagin estat per gent que conduïa una moto de 125 cc amb un carnet d’aquest tipus.

Pel que fa als accidents, aquest any ha augmentat la sinistralitat un 25%. El 28,7% dels accidents es produeixen per desobeir un semàfor; el 14,6%, per manca d’atenció en la conducció; i el 38,9% dels sinistres, per causes diverses. De fet, Barcelona és la ciutat europea amb més motos per habitant, amb 277.000 vehicles de dues rodes de motor, el 30% del total del parc d’automòbils.