És més blanca... s'embruta menys i respecta el medi ambient. "La pintura a l'aigua té un 90 per cent menys de dissolvents. Això vol dir que contamina menys. Redueix en un 60 per cent les emissions de CO2. Avui s'utilitzen 650 kg d'aquest producte per pintar la ronda de Sant Pau. Fins ara, s'aplicava en autopistes però no dins de ciutats perquè s'embrutava molt, i la durada era només de sis mesos. "Ara s'ha descobert una nova resina que aplicada fa possible una pintura a l'aigua urbana, que guanyem que no s'embruta tant i la durabilitat incrementa, segons la via de trànsit, d'un a dos anys." president de Dow Chemical "Aquesta pintura s'ha dissenyat específicament per a Barcelona, per les seves característiques climàtiques i de trànsit." S'utilitza per pintar els senyals horitzontals per al trànsit i els passos de vianants. "Té millor visibilitat nocturna que la pintura habitual i és més blanca, té el mateix tipus de manteniment l'únic que, si dura més, el manteniment serà inferior." La ronda de Sant Pau és la primera via que se senyalitza amb pintura a l'aigua. L'objectiu és que s'estengui a la resta de carrers de la ciutat.

Fan falta uns 650 quilos de pintura a l’aigua per senyalitzar la ronda de Sant Pau. És la primera vegada que s’utilitza aquest tipus de pintura a Barcelona. Fins ara s’utilitzava només a les autopistes. “Ara s’ha descobert una nova resina que aplicada fa possible una pintura a l’aigua urbana, no s’embruta tant i la durabilitat incrementa, segons la via i el trànsit, d’un a dos anys”, explica el tècnic del departament d’innovació de l’Ajuntament, David Lozano.

Aquesta nova fórmula s’ha dissenyat específicament per a la ciutat de Barcelona tenint en compte el seu clima i la quantitat del trànsit. Això ha estat possible gràcies a una acord entre l’empresa Dow Chemical i l’Ajuntament de Barcelona. L’ús d’aquesta pintura estalviarà l’emissió anual de 31 tones de dissolvents nocius a l’aire. Les emissions de CO2 es reduiran prop d’un 60 per cent.

Pel que fa al manteniment de la pintura a l’aigua és similar al de la pintura convencional. La durada dependrà de la quantitat de trànsit de cada via. A més, aquesta pintura té altres prestacions. “És més blanca i té millor visibilitat nocturna, fet que fa que es guanyi en seguretat”, assegura la representat de Dow Chemical, Blanca Fransitorra.

L’Ajuntament ja té previst concretar acords amb les empreses encarregades del manteniment perquè de mica en mica, tota la ciutat canviï les pintures més nocives pel medi ambient per pintura a l’aigua. És una actuació més en el marc de les Smart Cities.