La Guàrdia Urbana ha fet 358 controls rutinaris a la recerca de taxis il·legals en el que va de l’any 2017. La policia municipal ha imposat 62 sancions a vehicles que feien serveis per als quals no tenien llicència. 49 dels casos corresponen a vehicles amb conductor amb llicència per a VTC i 13 més eren taxis d’altres municipis que actuaven fora del seu àmbit.

Les sancions per actuar sense llicència o efectuar serveis fora dels autoritzats comporta una sanció de 4.000 euros i la immobilització del vehicle de manera indefinida, fins que no es faci el pagament de la multa.

Dels serveis irregulars detectats en taxis amb llicència per a VTC, s’han imposat 49 sancions per haver recollit persones sense que el servei ja estigués contractat prèviament i sense un preu tancat, i també per vehicles que operen amb llicència d’altres comunitats autònomes. En aquest darrer cas, només poden efectuar un 20 % dels serveis de l’empresa en altres comunitats i, per tant, se’ls imposa una sanció condicional, en espera que demostrin que no estan operant a Barcelona de manera habitual.

Pel que fa als taxis d’altres municipis, només poden portar els seus clients a Barcelona, desencotxar-los, i tornar a encotxar el mateix client per al trajecte de tornada. La Guàrdia Urbana ha detectat 13 casos en què aquests taxis encotxaven clients que no els corresponien o esperaven per captar algun client i, per tant, actuaven de manera intrusiva dins del territori dels taxis de Barcelona.

Els controls s’han fet sobretot en zones turístiques com l’aeroport, el passeig de Gràcia o la muntanya de Montjuïc, entre d’altres.