En les 93 inspeccions realitzades, els agents han comprovat que els autocars escolars tinguessin els papers en ordre. Això vol dir que han de disposar del permís de transport escolar i de menors, la comprovació que el vehicle ha passat la ITV obligatòria i l’específica per a transport escolar, la pòlissa d’assegurança i la complementària de transport escolar. Un altre aspecte que ha tingut en compte la Guàrdia Urbana és si dalt de l’autocar viatja un acompanyant major d’edat i si s’utilitzen els cinturons de seguretat. També es revisen les condicions tècniques del vehicle, com l’estat dels pneumàtics, per exemple.

La Guàrdia Urbana ha interposat 33 denúncies enguany, 14 per motius administratius i 19 per condicions dels vehicles. Les inspeccions s’han dut a terme al llarg de l’any especialment en zones on es concentren moltes escoles com per exemple Sarrià. En la campanya de 2015, se’n van posar 54.