Els camions de càrrega i descàrrega sovint bloquegen l’accés principal a l’escola pel passatge de Pere Calders. En aquesta zona hi ha molta activitat comercial, amb tres bars i la porta de servei d’un centre esportiu municipal. LAURA ROMERO CARRANZA, mare de l’Escola Ferran Sunyer “Lo que queremos es que los niños tengan una entrada y una salida de la escuela segura, sin camiones de filmación, sin camiones de basura, por lo menos que se respeten los horarios.” Per a l’AMPA aquesta activitat comercial no és compatible amb l’accés a l’escola. Hi entren diàriament 300 nens d’entre quatre i 12 anys. L’any passat ja van exposar les seves demandes a l’Ajuntament. EVA CABALLERO GONZÁLEZ, AMPA Ferran Sunyer “No hemos visto que haya ningún cambio, todo sigue igual, es más, se han abierto luego nuevos locales aquí en el pasaje.” Per això demanen que aquest tram del passatge estigui protegit com a mínim durant els horaris d’entrada i sortida de l’escola. JOSEP MARIA VINYOLA, pare de l’Escola Ferran Sunyer “A partir d’aquí també que el passatge, ara mateix hi ha una sèrie de pilones que dificulten el pas, i potser estaria bé retirar-les, posar-hi algun banc.” També demanen que s’hi posi l’arbre que falta i que es limiti l’horari de terrasses dels bars. L’activitat de restauració ha crescut de manera accelerada en aquest passatge de moda, que encara disposa d’algun local comercial lliure.

Les famílies de l’única escola pública de Sant Antoni, la Ferran Sunyer, volen més seguretat a l’entrada i sortida del centre. Asseguren que els pocs espais públics del barri per als infants són petits i sovint s’han de compartir amb altres col·lectius, sobretot establiments comercials, com els interiors d’illa dels Tres Tombs, Càndida Pérez o Maria Manonelles.

Els alumnes de P-3 hi accedeixen pel carrer de Viladomat però la resta, uns 300 infants d’entre quatre i 12 anys ho fan pel passatge de Pere Calders. Aquesta via està a tocar del carrer del Parlament, on l’activitat de bars i restaurants ha crescut molt i, fins i tot, alguns dels locals d’aquest indret són de referència gastronòmica. Com a conseqüència, en el passatge hi ha una activitat intensa de càrrega i descàrrega, també s’hi fan gravacions i en general no hi ha cap restricció que tingui en compte que hi ha l’accés a l’escola.