Les filtracions d’aigua han obligat a tancar un dels accessos a l’estació de Foneria de l’L10 del metro, inaugurada el 2018. La Generalitat de Catalunya està reparant des del setembre el sistema de drenatge d’aquesta estació de la Marina de Port, els desperfectes del qual han provocat les filtracions per la pujada del nivell freàtic que s’està produint des de fa dècades. Amb aquests treballs de reparació, es volen evitar possibles inundacions o afectacions al servei de metro.

Els usuaris s’han mostrat sorpresos que s’hagin de fer obres en unes instal·lacions relativament noves, inaugurades el 2018.

L’estació de Foneria té l’accés des del carrer pel passeig de la Zona Franca, un vial situat a sobre de l’antic delta del Llobregat amb un subsol compost per sorres i graves d’antics llits de riu i torrents. Aquestes característiques, segons alguns experts consultats per betevé, afavoreixen les filtracions d’aigua i, com en el cas de l’L10, afecten també els soterranis a molta profunditat d’alguns immobles de la zona.

Detectada una entrada excessiva d’aigua

Les obres d’aquesta estació de l’L10 del barri de la Marina de Port les fa Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT), l’ens públic adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Segons la Generalitat, fa uns mesos es va detectar una entrada excessiva d’aigua en un dels contenidors del sistema de drenatge de l’estació.

Reparades dues arquetes del sistema de drenatge

El Departament de Territori i Sostenibilitat assegura que els desperfectes no eren importants, però ha calgut reparar dues de les arquetes del sistema de drenatge. En concret, les que estan situades al vestíbul superior de l’estació, ja que tenien fissures i s’estaven omplint d’aigua freàtica. Les arquetes són una espècie de dipòsits d’aigua que recullen, d’una banda, l’aigua pluvial provinent dels embornals de les escales d’accés a l’estació i dels fossats de les escales mecàniques i, de l’altra, les filtracions d’aigua, generalment provinents del freàtic, que pot haver-hi en qualsevol infraestructura subterrània, com el metro. L’aigua que arriba a aquestes arquetes es condueix fins a un pou i es bomba al clavegueram.

A més, durant els treballs per reparar el sistema de drenatge, s’ha detectat que hi havia un buit sota la llosa del passadís de l’estació i s’està procedint també a reomplir-lo de material per evitar qualsevol tipus d’esfondrament.

Les obres mantenen tancat l’accés al vestíbul de l’estació situat al costat dels Jardins dels Drets Humans des de setembre passat. Els treballs estan previstos que acabin en unes setmanes.