Durant els dos primers mesos d’aquest 2016 la xifra d’usuaris de l’Aeroport de Barcelona – el Prat ha crescut un 17,4 % respecte al mateix període de l’any passat. Si ens centrem només en les dades del mes de febrer, el creixement és encara més remarcable, del 20,4 % respecte al febrer de 2014. Una de les causes d’aquest augment és la celebració del Mobile Word Congress, i més tenint en compte que el 2015 es va celebrar al març.

L’augment de passatgers més gran es va produir en vols intercontinentals, un 22 %. El trànsit de passatgers de l’Amèrica Llatina va ser el més elevat, d’un 31,5 %. En segon lloc van créixer els desplaçaments a l’Orient Mitjà, un 31 %, i a l’Amèrica del Nord, amb un 20,7 % de passatgers més que en el mateix període de l’any passat.

El transport de mercaderies també ha registrat un comportament positiu. Durant el febrer es van moure més de 10.000 tones, xifra que suposa un augment del 18 % respecte al mateix mes de 2015.