Per a la construcció de les rampes d’accés al túnel de la plaça de les Glòries Catalanes pel costat Llobregat, durant els darrers mesos s’ha treballat en la col·locació de les respectives pantalles laterals. Això ha ocasionat la reordenació del carrer de Los Castillejos, desplaçat cap a Llobregat respecte al seu traçat original. S’hi mantenen dos carrils de circulació, que creuen la Gran Via a nivell, amb regulació semafòrica. El pas de vianants que creua la Gran Via també es desplaçarà cap al costat Llobregat d’aquest carrer.

Les obres implicaven el rebaix del terreny, l’execució de pantalles de formigó i bigues de lligat i la construcció d’una llosa de pas del carrer de Los Castillejos. Es preveu que les obres tinguin una durada total de 18 mesos, i això provocarà canvis en la mobilitat dels vehicles, vianants i usuaris del carril bici als dos costats de la Gran Via.