El districte de Ciutat Vella ha posat en marxa un seguit de mesures per pacificar, reordenar i fer més segura la mobilitat a l'entorn de Sant Pere Més Alt, a la part més propera a la via Laietana. En aquesta zona hi conviuen l'escola La Salle-Comtal, el Palau de la Música, establiments comercials i també veïns. Les mesures que s'hi han adoptat, segons explica el districte, s'han fet amb el vistiplau de les parts implicades. És el cas del piló hidràulic que talla el pas de vehicles al carrer d'Amadeu Vives tres vegades al dia durant deu minuts. MERCÈ HOMS, regidora de Ciutat Vella "S'ha arribat a un bon consens i tothom està content, justament perquè hem reduït molt els horaris del piló que estigui aixecat. Precisament perquè només això, que sigui només estrictament per a l'entrada i sortida. Per tant, una cosa que podríem fer en mitja hora, relaxadament, l'hem fet en 10 minuts. Precisament per entorpir el mínim el flux de camions i de serveis que necessita aquest barri, que també són molts." La iniciativa va sorgir ara fa tres anys quan l'AMPA de l'escola La Salle-Comtal va iniciar contactes amb l'Ajuntament perquè els preocupava l'entrada i sortida d'escolars amb el pas de camions i vehicles. MARTA MARTÍNEZ, directora escola La Salle-Comtal "Per a nosaltres, des de l'escola, molt satisfets perquè era una reivindicació de feia temps. Estàvem molt preocupats pel tema de la seguretat a les entrades i sortides de l'escola. Són molts nens i nenes els que surten, entren i surten a l'escola i el tema del trànsit, els cotxes, càrrega i descàrrega de camions, en dificultava la sortida i posava en dubte la seguretat dels infants." Els comerciants estan satisfets amb la solució, ja que no perjudica el comerç al detall ni a l'engròs. XAVIER CLAVEGUERA, representant comerciants carrer Sant Pere Més Alt "Està calculat de tal manera que si arriba un transport i no hi pot entrar, mentre dóna la volta ja torna a estar obert, per tant, no hi ha allò de dir: 'és que m'heu tancat el carrer i no hi puc passar'. Si bé en aquell moment no has pogut passar, si fas la volta ja són els 10 minuts en què el piló torna a estar obert i torna a estar tancat després. És un avantatge no tant comercial, no ens afecta gaire i sinó per a l'escola, hem fet un servei, oi?" Tot i que les intervencions s'han fet principalment per millorar la seguretat a l'entorn de l'escola, el districte ha aprofitat per ordenar-hi l'activitat de càrrega i descàrrega, la seguretat del pas de vianants, l'estacionament de vehicles i l'enllumenat públic.