El curs vinent farien falta 1.275 dotacions més de mestres i professors per acollir l'augment d'almenys 15.000 alumnes en el sistema educatiu català. Però el Departament d'Ensenyament ha trobat la manera de fer-hi front sense augmentar la plantilla. IRENE RIGAU, consellera d'Ensenyament "Diem que hi ha austeritat perquè mantenim tota la plantilla de 67.054 professors i, amb mesures d'austeritat, treurem el màxim grau d'optimització d'aquesta plantilla. Podem dir doncs que no és retallada i que és austeritat perquè ningú no va al carrer." Els mestres de primària continuaran fent 19 hores de classe a la setmana i els professors de secundària, 24. El reajustament horari afecta només aquells que assumeixen la coordinació de departaments, cicles o programes educatius. A banda de cobrar un complement salarial, fins ara se'ls reduïen les hores de classe. A partir del curs vinent, bona part d'aquestes tasques, les hauran de fer dins les hores de la seva jornada destinades a activitats complementàries com la preparació de materials o l'organització d'activitats. MARC SANGÜESA, CCOO "Els coordinadors ja tenen una tasca prou feixuga com per ara augmentar la càrrega docent únicament sobre aquest col·lectiu." Els sindicats no estan d'acord amb aquesta nova reorganització horària, que enguany afecta sobretot la secundària: el curs vinent, tots els professors d'institut allargaran tres hores setmanals la seva permanència al centre. RICARDO RODILLA, USTEC-STEs "No se'ns demostra que el govern hagi de retallar en educació i el govern continua carregant sobre el professorat i les seves condicions de treball tot el pes de la crisi, tot el pes de les retallades." Els alumnes d'ESO també veuran com desapareixen dels centres les matèries optatives amb menys acceptació: a partir del curs vinent, si no hi ha 10 alumnes inscrits, l'optativa no es farà.

Les escoles i els instituts de Catalunya necessitarien el curs vinent 1.275 dotacions, però el Departament ha concretat que no es contractaran més mestres i professors (més enllà dels que calgui per cobrir les places dels que es jubilin), sinó que aquestes noves necessitats se supliran amb més hores de classe dels més de 21.000 docents que fan funcions de coordinació.