El descens de viatges en metro del primer trimestre de 2016 ha trencat la tendència a l'alça dels darrers anys. Per l'Àrea Meteropolitana de Barcelona i TMB, el decrement obeeix a dos factors aliens al sistema. D'una banda, les reivindicacions laborals que han comportat diverses jornades de vaga i, de l'altra, el fet que la Setmana Santa s'hagi celebrat al març. L'any passat aquest període festiu va ser a l'abril. "Les validacions a la xarxa de metro es van reduir un 2,5%, és a dir, més de dos milions de viatges menys. En total, de gener a març, s'han registrat gairebé 93 milions de validacions." Per TMB encara és aviat per valorar el tram de la Línia 9 a l'aeroport. Diuen que requereix temps canviar els hàbits dels viatgers però consideren que té una demanda correcta per tractar-se d'una línia incipient. El mitjà que continua complint expectatives positives és l'autobús. Durant els primers tres mesos de l'any els viatges en bus han augmentat més d'un 2 %, gairebé un milió de validacions més respecte del mateix període de 2015. En total, s'han assolit més de 46 milions de viatges, una demanda però que preocupa com cobrir. "És un problema, hem de fer front a aquesta demanda, que els usuaris no es quedin esperant a les parades de bus, és tot un repte." L'altra preocupació de l'Àrea Metropolitana és l'increment de vora un 5 % del trànsit als accessos de Barcelona i per això insteixen a la DGT a etiquetar els vehicles més contaminants i restringir-ne la circulació a la capital catalana.

Segons l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) aquest descens no és conseqüència d’un canvi en la tendència a l’alça dels darrers anys, sinó que “obeeix a dos factors aliens al sistema”. En concret destaquen que la Setmana Santa s’ha celebrat el mes de març -l’any passat es va celebrar a l’abril- i en segon lloc, que en el període gener-març de 2016 el sistema de transport metropolità ha sofert diverses jornades de reivindicacions laborals i aturades.

Segons Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB, “aquests episodis excepcionals no amaguen que l’ús del transport públic metropolità experimenta des de fa anys una tendència creixent positiva”. La xarxa de metro presenta un decrement del 2,5 % de viatges respecte del mateix període de l’any precedent i els serveis d’autobusos de Transports de Barcelona han presentat en conjunt un augment del 2,16 %, i ha assolit 46,69 milions de viatgers. Pel que fa als serveis d’autobusos de gestió indirecta de l’AMB,  han experimentat durant el primer trimestre de l’any un increment de viatges del 4 %.