Per poder construir les rampes d'accés al túnel és necessari desplaçar el trànsit que actualment circula pel tronc central de la Gran Via en els dos sentits de la marxa. Per això caldrà reorganitzar totalment la calçada amb una nova distribució de carrils i aixecar fins i tot l'arbrat. Per encabir-hi els nous desviaments, s'eliminarà una part de les voreres actuals. Amb aquest espai guanyat es faran els laterals de tres carrils cadascun per on circularan els cotxes mentre s'executin les rampes del túnel. A banda de rebaixar el terreny, l'actuació també servirà per col·locar les pantalles de formigó i les bigues així com construir la llosa de pas al carrer de Los Castillejos mentre els operaris treballen sota terra.

Aquest cap de setmana s’inicien els treballs per a la construcció dels túnels de la plaça de les Glòries. En concret, es començaran els treballs per a la construcció de les rampes d’accés al túnel del costat Llobregat. Aquesta actuació es farà a la zona central de la Gran Via, en el tram comprès entre el carrer de Los Castillejos i el de Padilla. Amb aquesta operació, es deixarà lliure el tram central de la Gran Via per començar a excavar una de les rampes d’accés al túnel.

Les obres comportaran canvis en la mobilitat dels vehicles, dels vianants i dels ciclistes en ambdós costats de la Gran Via.

Modificacions viàries

Per fer les actuacions, es desplaçarà el trànsit que circula pel tronc central de la Gran Via movent-lo cap als laterals. Divendres a la nit, es traslladarà la circulació en sentit Llobregat i la nit de dissabte es farà el mateix amb la circulació en sentit Besòs.

A més, mentre durin aquests treballs, també estarà tallat el lateral de la Gran Via, en sentit sortida de la ciutat, entre el carrer de Lepant i el de Padilla.

Afectacions als vianants

Pel que fa a les afectacions als vianants, s’han reduït les voreres al tram de la Gran Via comprès entre el carrer de Padilla i el de Los Castillejos. Aquesta serà una afectació que durarà quatre mesos.

Canvis en itineraris ciclistes

Pel que fa a les bicicletes, el carril bici de la plaça de les Glòries quedarà tallat en ambdós sentits entre els carrers de Padilla i Badajoz-Independència. Per això, s’han previst itineraris alternatius en ambdues direccions.