La intervenció dotarà d’una nova vorera el carrer de Mühlberg. Serà més ample que l’actual, tindrà continuïtat en tota la via i en alguns trams s’anivellarà amb la calçada per millorar l’accessibilitat. També s’hi col·locarà un nou enllumenat públic, se soterraran les instal·lacions d’electricitat i telefonia i es plantarà nou arbrat. Les obres, a més, inclouen l’ordenació de l’aparcament i la creació d’una petita plaça al tram final del carrer per afavorir el gir dels vehicles.

Les obres es van adjudicar el mes de setembre i tenen un cost de poc més de dos milions d’euros. Es busca facilitar l’accés al turó de la Rovira des del Carmel. A partir d’ara serà més fàcil arribar a l’espai museïtzat de les bateries antiaèries i l’accés al conjunt del Parc dels Tres Turons.