Un grup d’empreses ha promogut la construcció d’un concessionari al solar que dóna a Gran Via, entre els carrers de Lepant i Padilla. Els veïns consideren que les obres no respecten la normativa i per això han contactat amb l’Associació de Veïns del Fort Pienc. JOAQUIM MALLÉN, president AV Fort Pienc “Nosaltres, el que hem fet és fer-ho arribar al districte de l’Eixample perquè vegin realment el que està passant en aquesta obra. A partir d’aquí hem tingut la notificació del districte que no tenien llicència d’obra.” El districte confirma que en la inspecció que s’hi va fer el 29 de setembre va constatar, entre d’altres, que han fet modificacions a l’interior. A més, han obert un nou accés per als vehicles a través de la zona verda. Per això, no disposen de l’autorització municipal per fer-ho. JOAQUIM MALLÉN, president AV Fort Pienc “Si és un 6B, pel PGM està considerat un 6B, o sigui, una zona verda, és clar, és un precedent que qualsevol pot fer una obra a l’interior d’illa.” El districte ha notificat la suspensió de les obres als promotors i ara aquest tràmit està en fase d’al·legacions. Un cop tancat aquest procés, es podria precintar el local. També hi ha en marxa un expedient sancionador per fer obres sense llicència. L’empresa promotora no ha volgut fer declaracions.

El solar és l’interior de l’illa formada per la Gran Via de les Corts Catalanes i els carrers de Padilla, la Diputació i Lepant, al barri del Fort Pienc, entre la Monumental i la plaça de les Glòries. Els veïns dels blocs d’habitatges del voltant han vist amb sorpresa com l’espai, que esperaven que algun dia es convertís en zona verda, es transformava en una nau renovada amb accés directe des de la Gran Via. Sabien que les obres no estaven respectant la normativa i ho van posar en coneixement de l’Associació de Veïns del Fort Pienc, que al seu torn ho va comunicar al Districte de l’Eixample.

El districte va inspeccionar l’espai el 29 de setembre i va constatar, entre altres qüestions, que s’havien fet modificacions molt importants a l’interior de la nau, construïda fa més de 80 anys. A més, mitjançant les tasques necessàries d’anivellament i neteja, s’ha obert un nou accés per als vehicles des de la Gran Via a través de la zona verda. A banda de la incongruència urbanística, o potser per no posar-la de manifest, els promotors van tirar endavant les obres sense cap mena d’autorització municipal.

El districte ha notificat la suspensió de les obres i ara aquest tràmit està en fase d’al·legacions. Un cop tancat aquest procés, es podria precintar el local. També hi ha en marxa un expedient sancionador per fer obres sense llicència. L’empresa promotora no ha volgut fer declaracions.